Інструкція LUXSUS EKO R

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ

КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

З ПОДАВАЧЕМ

LUXSUS EKO R

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

„LUKSUS ЕКО R" є регулятором температури води в котлах центрального опалення з ретортовим пальником, який живиться слимаковим подавачем, опалюється вугіллям або крихтою. Гарантує економічну і автоматичну роботу усієї системи Ц.О. і Т.В.К (теплої води користувача). Має можливість роботи з кімнатним термостатом.

Просимо дотримуватись вказівок щодо безпеки

іперед підключенням регулятора до мережі уважно прочитати інструкцію!

Wydanie:

Marzec 2013

 

Wersja programu:

2.0 R

 

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Вказівки з безпеки:

1.Під час підключення регулятора потрібно взяти до уваги локальні умови і положення, що стосуються забезпечення електроенергією.

2.Монтаж електрообладнання повинна виконувати особа, яка має відповідні повноваження, при вийнятому штепселі з гнізда мережі живлення.

3.З уваги на безпеку роботи в процесі обслуговування, а також на електромагнітні порушення енергетичної мережі, які можуть мати вплив на роботу системи (що проявляється між іншим у помилках виміру температури), слід підключити регулятор до гнізда мережі обладнаного правильно під'єднаним захисним контактом !!!

Незастосування цього викличе втрату гарантії !!!

4.Перед першим введенням в дію регулятора потрібно перевірити заземлення вентилятора, помп ы подавача.

5.Кабель живлення не може ремонтуватися. Можлива заміна кабелю живлення повинна здійснюватись виробником або відповідним сервісним центром!

6.Для безпечної експлуатації засипного котла необхідним є підключення і правильне закріплення термічного вимикача вентилятора. Відсутність цього може викликати втрату гарантії.

7.Для безпечної експлуатації котла рекомендується підключення і правильне закріплення термічного вимикача вентилятора.

2

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Декларація відповідності

 - 07

у зв'язку з Директивою 2004/108/EC і Директивою 2006/95/EC

ZPUE ELSTER Sp.J.

62-300 Вжешня Облачково 150

заявляє на свою виключну відповідальність, що прилад

РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ КОТЛА Ц.О.

LUKSUS EKO R

Виготовлений після 22 червня 2007 р.

якого стосується ця декларація, відповідає нижчезазначеним директивам:

Директива про низьковольтну напругу 2006/95/

Директива електромагнітної сумісності 2004/108/EC

інормами:

-PN-EN 60730-1:2002+A1:2006+A12:2004+A13:2005+A14:2006

-EN 60730-1:2000+A1:2004+A12:2003+A13:2004+A14:2005

-PN-EN 60730-2-9:2006

-EN 60730-2-9:2002+A1:2003+A11:2003+A2::2005+A12:2004

-PN-EN 61000-3-2:2007

-EN 61000-3-2:2006

-PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006+IS1:2006

-EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005+IS1:2005

3

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Зміст

I. Панель управління. Ошибка! Закладка не определена.

II. Користування котлом, підбір параметрів.

6

1.Розпалювання котла.Ошибка! Закладка не определена.

2.Підбір параметрів роботи.Ошибка! Закладка не определена.

3.

Отримання додаткової інформації про роботу котла.

......8

III. Принцип роботи регулятора.

9

1.

Робота подавача і вентилятора. ........................................

9

2.

Робота циркуляційної помпи Ц.O. ......................................

9

3.

Робота помпи, яка завантажує резервуар Т.В.К. ............

10

4.

Співпраця з кімнатним регялятором. ...............................

11

IV. Стани тривоги і обслуговування помилок.

10

V. Підключення регулятора до системи Ц.O.

12

1.

Механічний монтаж ...........................................................

14

2.

Електричний монтаж. ........................................................

15

3.

Приклад схеми інсталяції................................................

15

VI. Умови роботи.

16

VII. Картка гарантійного ремонту

19

Гарантійний картка

20

4

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

I. Panel керування.

Риса. 1. Вигляд панелі управління.

Регулятор ми підключаємо до мережі вмикачем . Спочатку зявиться версія програмного забезпечення та буде проведений тест подавача, вентилятора і помп, після чого зявиться головний екран. У верхньому рядку екрану з лівого боку вказується поточна температура Т.В.К., а з правого боку – режим роботи. У нижньому рядку з лівого боку вказується поточна температура води в котлі, а з правого - задана температура.

Індикатори показують відповідно:

роботу подавача

 роботу вентилятора

 роботу циркуляційної помпи центрального опалення (Ц.O.).  роботу помпи, яка подає теплу воду для користувача (Т.В.К.).

Дія окремих кнопок :

 введення в дію і зупинка процесу спалювання перехід до редагування параметрів або підтвердження змін

5

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

 отримання інформації про роботу котла або відміна змін

 збільшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значень параметра  зменшення ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ або значень параметра.

II.Користування котлом, підбір параметрів.

1. Розпалювання котла.

Якщо регулятор знаходиться в режимі ГАСІННЯ натиснути кнопку

. Регулятор перейде в режим ЗАВАНТАЖЕННЯ, вводячи в дію

подавач - загориться індикатор .

Після засипання невеликої кількості палива в реторту натиснути

знову кнопку  - регулятор перейде в режим РОЗПАЛЮВАННЯ,

вводячи в дію вентилятор - загориться індикатор .

Розпаліть зібране в реторті паливо, регулюючи кількість повітря в

розпалюванні кнопками  i . Почекати поки паливо рівномірно розгориться в усій реторті.

Натиснути знову кнопку  з метою переходу в режим РОБОТА.

2.Налаштування параметрів роботи.

Параметр [*] ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА є доступним

безпосередньо з пульта (п. I). З рівня головного екрану, кнопками 

 ми встановляємо задану температуру на поверхні котла в діапазоні визначеним виробником МІНІМАЛЬНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ до 90 [˚C].

З метою переходу до нагляду або зміни інших параметрів слід,

перебуваючи в головному екрані, один раз натиснути кнопку , тоді зявиться екран з номером параметра [1], назвою параметра [ЧАС ПОДАЧІ] і його значенням [6 с]. Блимаючий курсор біля номера

6

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

параметра означає, що ми можемо в цей момент вибрати параметр

для нагляду або зміни – кнопкою  ми вибираємо попередній

параметр, а кнопкою  - наступний параметр.

Після обрання відповідного параметра з метою його зміни потрібно

знову натиснути кнопку . Курсор блиматиме поруч зі значенням параметра, що означає, що ми можемо в цей момент змінити це

значення. Значення параметра ми зменшуємо кнопкою

, а

збільшуємо кнопкою .

Щоб зберегти введені зміни потрібно натиснути кнопку , що спричинить занесення зміни в память і повернення до вибору

параметра. Щоб анулювати зміни потрібно натиснути кнопку  - відбудеться повернення до вибору параметра без запамятовування змін. Повернення з екрану вибору параметрів до головного екрану

наступить після натисненню кнопки .

Доступні є наступні параметри:

діапазон змін :

1. ЧАС ПОДАЧІ

1÷30 [с]

передбачене налаштування:

7 с

Параметр визначає одноразову величину дози палива, що

подається, під час РОБОТИ і ПІДТРИМКИ.

2. ПЕРЕРВА ПОДАЧІ РОБОТИ

10÷100 [с]

передбачене налаштування:

30 с

Параметри [1] і [2] визначають кількість палива, що подається в РОБОТІ. Його слід підібрати відповідно до виду подавача, а також

7

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

потужності котла так, щоб до зольника не падало розжарене паливо (занадто коротка ПЕРЕРВА РОБОТИ або занадто довгий час ПОДАЧІ), і водночас паливо не згорало глибше ніж в половині реторти (занадто

довга ПЕРЕРВА РОБОТИ або занадто короткий ЧАС ПОДАЧІ).

 

3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА

10÷100

[%]

передбачене налаштування:

70 %

 

Визначає кількість повітря,

що подається в топку.

Потрібно

налаштувати таку ПРОДУКТИВНІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА, щоб в режимі РОБОТА палаюче паливо давало полум'я світло-жовтого кольору. Червоний колір з димлячими кінчиками свідчить про занадто малу кількість повітря, натомість яскравий білий колір – про занадто велику. Цей параметр потрібно коректувати кожного разу при зміні палива.

4. ЛІТНІЙ РЕЖИМвиключений /включений

Передбачене налаштування: виключений

Вмикає або вимикає ЛІТНІЙ режим роботи котла. Перехід на ЛІТНІЙ режим спричиняє повне вимикання циркуляційної помпи центрального опалення і роботу тільки помпи обігу теплої води для користування Т.В.К.

5. ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К.

25÷65 [°C]

Передбачене налаштування: 50 °C

Встановлює задану температуру резервуара теплої води для користування. Після догрівання резервуару Т.В.К. до цієї температури помпа, що вантажить Т.В.К. буде вимкнена (див. п. ІІІ. 3)

6. РОБОТА БЕЗ ПОДАВАЧА

виключена/ включена

передбачене налаштування: виключена

Параметр робить

можливим включення аварійного режиму

роботи з вимкненим подавачем і спалювання палива на спеціальній решітці.

3.Отримання додаткової інформації про роботу котла.

Зметою отримання доступу до додаткової інформації слід,

перебуваючи в головному екрані, натиснути кнопку  - ми

перейдемо до інформаційних екранів. Кнопками  і  обираємо

8

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

наступний або попередній екран. Натиснення кнопки  спричинить повернення до головного екрану. Доступна є наступна інформація:

I1. ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА

Уцьому екрані висвітлюється значення ТЕМПЕРАТУРИ РОБОТИ котла, тобто ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, настроєної користувачем, або в процесі підігріву теплої води користувача при активному пріоритеті, ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, на 10°C вище ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К.

I2. СТИКИ ТЕРМОСТАТА.

Вказується поточний стан стиків кімнатного термостата (зімкнутий/розімкнутий). Зімкнуті стики означають, що кімнатний термостат потребує збільшення температури котла з приводу зниження температури в контрольованому приміщенні.

III.Принцип роботи регулятора.

Представлений нижче опис роботи регулятора стосується тільки його нормальної роботи. Дія в надзвичайних і тривожних ситуаціях описана в п. IV.

1.Робота подавача і вентилятора.

Після закінчення розпалювання регулятор переходить в режим РОБОТА, управляючи подавачем і вентилятором згідно з налаштованими користувачем: ЧАСОМ ПОДАЧІ, ПЕРЕРВОЮ ПОДАЧІ в РОБОТІ і ПРОДУКТИВНІСТЮ ВЕНТИЛЯТОРА.

Якщо температура води в котлі перевищить ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ на 1˚C регулятор переходить в режим НАГЛЯДУ. Повернення до РОБОТИ наступає, коли температура води в котлі впаде нижче ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

Врежимі НАГЛЯДУ подавач подає паливо через довгі проміжки часу визначені параметром інсталятора ПЕРЕРВА ПОДАЧІ НАГЛЯДУ. Вентилятор, як правило, вимкнений, але здійснюються короткі продуви вентилятора згідно параметрів, визначених інсталятором: ЧАС ПЕРЕРВИ ПРОДУВАННЯ, ЧАС ПРОДУВАННЯ і ПОТУЖНІСТЬ ПРОДУВАННЯ.

2.Робота циркуляційної помпи Ц.О.

Циркуляційна помпа включається після відповідного досягнення температури води в котлі. Температура включення помпи Ц.О.

9

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

визначається на рівні 2˚С нижче дозволеної МІНІМАЛЬНОЇ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, а температура виключення цієї помпи визначається на рівні 7˚С нижче МІНІМАЛЬНОЇ ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

3.Робота помпи, що завантажує резервуар Т.В.К.

Температура, задана в Т.В.К. Встановлюється параметром nr [5]. Якщо ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА для котла нижча від ЗАДАНОї ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К., то температурою, заданою для Т.В.К. приймається

ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА котла.

Залежно від конфігурації регулятора, з підключеним помпа може працювати в два способи:

a)без активного пріоритету Т.В.К.

Впроцесі роботи котла, необхідною умовою для включення цієї

помпи є досягнення котлом температури поверхні на рівні що максимум на 2°C нижче від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ.

Помпа залишається включеною до часу досягнення температури води в резервуарі налаштованої параметром [5] ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К. Після досягнення цієї температури помпа працює ще 5 хв після чого відключається. Помпа включиться знову, якщо температура води в резервуарі впаде на значення параметру [10] ГІСТЕРЕЗИС Т.В.К. нижче заданого.

b) Якщо під'єднаний датчик Т.В.К. при активному пріоритеті

Т.В.К.

Впроцесі роботи помпи, що завантажує резервуар фактична ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА є принаймні на 10°C, вища від заданої ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К. Після виключення помпи ЗАДАНА ТЕМПЕРАТУРА повертається до рівня налаштованого користувачем. На час завантаження резервуара циркуляційна помпа Ц.О. вимикається. Якщо температура води на поверхні впаде нижче температури води в резервуарі Т.В.К., вимикаються всі помпи з метою швидшого підігріву води в котлі.

Завантажувальна помпа включається до часу досягнення необхідної температури води в резервуарі настроєної параметром [5] ТЕМПЕРАТУРА Т.В.К. Після досягнення цієї температури помпа вимикається, а потім включається знову, якщо температура води в резервуарі впаде на значення параметра [10] ГІСТЕРЕЗИС Т.В.К. нижче заданого.

10

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

Увага!!! В аварійній ситуації, коли пошкоджено датчик Т.В.К., є можливою робота помпи, що завантажує резервуар до моменту заміни датчика.

Утакому випадку помпа включається з моменту, коли температура поверхні досягне нижчою з двох температур: ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ І ТЕМПЕРАТУРИ Т.В.К., а виключиться на 3°C нижче цього порогу.

Слід однак мати на увазі, що резервуар Т.В.К. підігріватиметься до температури котла і на час аварійної роботи відповідно обмежити ЗАДАНУ ТЕМПЕРАТУРУ котла, щоб запобігти можливості опіку.

4.Співпраця з кімнатним регулятором.

Активізація КІМНАТНОГО РЕГУЛЯТОРА здійснюється інсталятором.

Регулятор керує циркуляційною помпою центрального опалення, вмикаючи або вимикаючи згідно сигналів, отриманих від кімнатного термостата.

IV. Стани тривоги і обслуговування помилок.

Залежно від даних і стану датчиків регулятор може вчиняти дії відмінні від нормального стану роботи, зображуючи при цьому повідомлення на дисплеї з номером помилки і інформуючи звуковим сигналом.

a)Переохолодження котла - температура води нижче 6°C.

Якщо дані датчика температури води впадуть нижче 6°C, то

будуть включені всі помпи. Вимушена циркуляція води в системі унеможливить її замерзання. Вентилятор працюватиме залежно від режиму роботи.

b)Перегрів котла - температура води вище 92°C.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПЕРЕГРІВ ВОДИ і лунатиме переривистий звуковий сигнал. Вентилятор буде виключений і включаться всі помпи з метою охолодження котла.

c)Перегрів котла - температура на виході вище 95°C.

Якщо температура води в котлі і на виході котла підвищується далі не дивлячись на повідомлення тривоги ПЕРЕГРІВ ВОДИ (напр. по причині пошкодження регулятора), і вентилятор працюватиме далі,

11

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

встановлений на виході котла термодатчик спричинить відключення притоки струму до вентилятора.

d)Гасіння печі напр. з приводу відсутності палива.

Регулятор контролює присутність жару в топці виміряючи зміни температури води. Якщо температура корпуса впаде на 10°C нижче від ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ, і не виросте через час, визначений виробником, регулятор самостійно перейде в режим ГАСІННЯ, вимикаючи вентилятор. Можливість автоматичного ГАСІННЯ заблоковано на 2 години з моменту розпалювання котла.

e)Пошкодження датчика корпуса.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПОМИЛКА ДАТЧИКА КОТЛА і лунатиме безперервний звуковий сигнал. Вентилятор вимикається, і включаються усі помпи.

f) Займання палива в подавачі або контейнері.

Змонтований між подавачем і контейнером датчик контролює температуру роботи подавача, сигналізуючи про тривогу ПОМИЛКА ДАТЧИКА ПОДАВАЧА в разі займання палива в подавачі або пошкодження датчика. Сигнал тривоги викликає перехід регулятора в режим ГАСІННЯ і безперервну подачу палива через 10 хвилин.

g) Пошкодження датчика Т.В.К.

На дисплеї вказується повідомлення помилки ПОМИЛКА ДАТЧИКА Т.В.К. і лунатиме безперервний звуковий сигнал. Вентилятор працюватиме в нормальному режимі, а помпи працюють так, як в режимі без датчика Т.В.К.

Співставлення помилок, про які повідомляє регулятор

 

 

Повідомлення на

Сиг

Причина

Поведінка

 

 

 

дисплеї

нал

користувача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

 

1

 

без

пошкоджений

Замінити датчик

 

 

 

ПОМИЛКА

пер

датчик

температури

 

 

 

ДАТЧИКА КОТЛА

ерв

температури

 

 

 

 

 

ний

котла

 

 

 

2

 

без

пожежа в

Перевірити датчик,

 

 

 

ПОМИЛКА

пер

подавані або

розпалити котел

 

 

 

ДАТЧИКА

ерв

пошкоджений

повторно

 

 

 

ПОДАВАЧА

ний

протипожежний

 

 

 

 

 

 

датчик подавача

 

 

 

3

ПОМИЛКА

без

пошкоджений

Замінити датчик Т.В.К.

 

 

 

ДАТЧИКА Т.В.К.

пер

датчик Т.В.К.

 

 

 

 

 

ерв

 

 

 

 

 

 

ний

 

 

 

 

4

 

пер

температура

спостерігати за

 

 

 

 

ери

води на поверхні

температурою

 

 

 

ПЕРЕГРІВ ВОДИ

вист

перевищила 92

поверхні,

 

 

 

 

ий

°C

переконатися чи

 

 

 

 

 

 

вентилятор вимкнувся

 

 

5

 

без

помилка пам'яті

звернутися в сервіс

 

 

 

ПОМИЛКА

пер

регулятора

 

 

 

 

ПАМ'ЯТІ

ерв

 

 

 

 

 

 

ний

 

 

 

 

6

Відсутність

відс

завис

вимкнути і знову

 

 

 

реакції на дії

утні

мікропроцесор

ввімкнути регулятор

 

 

 

користувача або

сть

 

 

 

 

 

помилки на

 

 

 

 

 

 

екрані

 

 

 

 

 

7

Вентилятор або

відс

пошкоджена

звернутися в сервіс

 

 

 

помпа не

утні

система

 

 

 

 

вимикаються

сть

управління

 

 

 

 

 

 

помпи або

 

 

 

 

 

 

вентилятора

 

 

 

8

Регулятор не діє

відс

перегорів

замінити запобіжник

 

 

 

 

утні

запобіжник

під кришкою

 

 

 

 

сть

 

підключення

 

Якщо користувач втратив контроль над процесом спалювання з огляду на підбір невідповідних параметрів, то потрібно вимкнути

13

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

регулятор вимикачем  і знову його включити тримаючи водночас

натиснутою кнопку  аж до появи на дисплеї напису "NASTAWY PRODUCENTA". Таким чином будуть повернені налаштування виробника пристосовані до вимог виробника котла.

Увага! Якщо після виконання вищезазначеної дії регулятор не повернеться до нормальної роботи, потрібно поспілкуватися телефоном з виробником за номером 61 437 76 90.

V. Підключення регулятора до системи Ц.О.

Увага! Інсталяцію повинна здійснювати особа, що має відповідні повноваження, при відключеному штепселі, який живить пристрій з розетки електромережі! З уваги на електромагнітні несправності енергетичної мережі (які можуть мати вплив на роботу системи), а також на безпеку роботи в процесі обслуговування, слід обов’язково під'єднати регулятор до мережі кабелем з заземленням. Слід правильно заземлити помпи і вентилятор.

Можлива заміна кабелю живлення повинна бути виконана тільки виробником або в авторизованому сервісі!

1.Механічний монтаж

Регулятор може працювати в двох версіях:

a)Горизонтальній:

Монтаж здійснюється через надівання регулятора на шину DIN і додаткове кріплення двома гвинтами, що проходять через задні ніжки під приєднувальною кришкою

b)Вертикальній:

Уцій версії потрібно проконсультуватись з виробником контролера. У вертикальній версії можна використати додатковий гвинт

іотвір в нижній частині корпусу для підвішування регулятора на бічній стіні печі.

Увага! Пристрій є повністю розбірний. Демонтаж полягає в знятті кришки в задній частині корпусу, вийманні з'єднань і каналів на

14

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

дротах з нижньої частини корпусу, а також залишенні при котлі приєднувальної кришки з підключеними нульовими дротами.

2.Електричний монтаж.

Під'єднати дроти, які живлять виконавчі елементи, а також датчики (Рис. 2) згідно наступної процедури:

a)Помпи, вентилятор і подавач:

жилу зелено-жовтого кольору (захисний нуль) під'єднати у коробці до нульового гвинта, позначеного символом PE, розміщеної знизу кришки

жили блакитного і коричневого кольору (N і Br) під'єднати до затискної планки

з другого боку ці дроти з’єднати з відповідними затискачами в з’єднувальних коробках цих пристроїв;

b) термовимикач вентилятора:

жили блакитного і коричневого (N і Br) кольору під'єднати до затискної планки, з другого боку датчик за допомогою затискної пов’язки закріпити на трубі живлення біля виходу з котла;

Увага! В разі відсутності цього вимикача вентилятор потрібно під’єднати до затискача N термовимикача і Br повітродувки.

c) Датчик температури поверхні:

жили блакитного і коричневого кольорів (N, Br) під'єднати до затискної планки

вставити його в отвір в корпусі котла, попередньо наповнений мастилом;

d) Температурний датчик резервуара Т.В.К.:

жили блакитного і коричневого кольорів (N; Br) під'єднати до затискної планки

вставити його в отвір в корпусі котла, попередньо наповнений мастилом в резервуарі Т.В.К.;

e) Дріт кімнатного термостата:

Увага! Для підключення рекомендовано застосування дроту у формі телефонної спіралі, черговість приєднання (1,2) є не істотною.

термостат потрібно встановити на внутрішній стіні, близько 1,5

мнад підлогою на місці, що не потрапляє під випадкову циркуляцію повітря, подалі від обігрівальних елементів;

жили зєднувального дроту (1 і 2) під'єднати до затискної планки під приєднувальною кришкою регулятора;

15

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

з іншого боку ці дроти приєднати до кімнатного регулятора.

Кімн. терм. Датчик корп. Датчик Т.В.К Датчик подавача Подавач Помпа Т.В.К Вентилятор Помпа цирк. Ц.О.

Термовимикач Вентилятор

Риса. 2. Вигляд приєднувальної планки.

16

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

3.Приклад схеми інсталяції.

17

LUKSUS EKO PID – REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA Ц.О.

VI. Умови роботи.

Температура оточення

 

0 - 40 C

 

 

 

 

 

Напруга

 

 

230 V, 50 Hz

 

 

 

 

Потужність регулятора

 

4 W

 

 

 

 

 

Номінальна

потужність

під'єднаних

360 VA

пристроїв

 

 

 

 

 

 

 

 

Навантажувальна здатність виходів :

 

 

 

 

 

 

Циркуляційна помпа Ц.О.

 

100 VA

 

 

 

 

 

Помпа,

що завантажує резервуар

100 VA

 

Т.В.К.

 

 

 

 

 

 

 

Вентилятор

 

160 VA

 

 

 

 

 

 

Подавач

 

 

200 VA

 

 

 

 

Ступінь захисту

 

IP 30

 

 

 

 

 

18