Інструкція - ІНТЕРНЕТ-МОДУЛЬ ETX 100

Модем дротового доступу до інтернету для автомати-

чного регулятора EXPERT PID Dynamic та LIDER KOLOR

ETH-100

Інструкція по обслуговуванні

Модем дротового доступу співпрацює з такими автоматич- ним регуляторами як Expert PID Dynamic (виробництва Z.P.U.E. ELSTER) з версією програми 3.2.xx,або LIDER KOLOR.

Даний пристрій дає можливість віддалено контролюва- ти,змінювати параметри цілої інсталяції опалення вашого будин- ку,з любого пристрою при умові доступу до мережі інтернет, на який встановлено програму перегляду. Переважна кількість на- лаштувань автоматичного регулятора не буде доступна,але деякі параметри можна буде змінювати.

Wersja instrukcji:

Maj 2014

 

I. Підключення модема.

Роз’єми і світо-діоди позначені на корпусі модема.

Правила та порядок підключення:

В комплекті додається провід,який належить підключити до одного з роз’ємів RS-485 на пристрої з автоматичним регулятором.

До другого гнізда RS-485 можна підключити модуль змішуючи кра- нів.Якщо гніздо не використовується,належить до нього підключити RJ45, який буде в комплекті з модулем.

∙ До мережі інтернет підключити за допомогою стандартного кабе- лю в гніздо LAN .

Адаптор підключити в гніздо +9VDC і вмережу 220V

Стан пристрою підтверджується двома світло діодами.

Зелений діод-пристрій включений в мережу 220V.

Червоний-стан з’єднання з мережею інтернет:

-Мигання діоду щосекунди сигналізує про очікування даних з ре- гулятора.

-Світиться постійно-ініціалізація з’єднання.

-Не світиться(але зелена світиться)- означає правильне підклю- чення до сервера.

-2 -

-II. Конфігурація підключення

1.Реєстрація користувача на сайті.

Першим кроком для експлуатації модему є реєстрація на сайті

.Треба зайти на сторінку http://zdalnie.elster.w.com.pl,натиснути

ZAREJESTRUJ і зареєструватися.

Увага! В регуляторі Expert вписати назву користувача і пароль можна тільки малими літерами,тому при реєстрації треба писати виключно малими літерами Nazwy użytkownika Hasła .

2.Політика приватної інформації.

Адміністратором ваших особистих даних, які ви внесли при реєст-

рації є Z.P.U.E. ELSTER Spółka Jawna z siedzibą w Obłaczkowie nr 150.

Збирання ваших даних використовуються виключно для ідентифі- кації як особа фізична-користувач.

Доступ до ваших особистих даних є тільки у адмін. сервера.

Зібрана інформація не може бути використана в рекламних цілях . Також ваші дані не можуть передаватись третім особам.

-3 -

Користувач сервісу має право на виправлення або скасування своїх даних,висилаючи e-mail до сервісу elster@post.pl.

2.Конфігурація регулятора Expert.

Конфігурація підключення до інтернету після натискання  i вибрати в меню POŁĄCZENIE INTERNETOWE:

Якщо модуль не правильно налаштований ,висвітиться:

Якщо ви вже налаштовували модуль,висвітиться:

Натискання іконки  ви перейдете до екрану зі списком на- лаштувань:

- 4 -

Якщо конфігурація ще не здійснювалася,або користувач поверну- вся до фабричних налаштувань,висвітяться наступні іконки:

a)Назва користувача:

Треба надати дані які ви впровадили під час реєстрації на сайті.

Натискаючи  i  вибираєте літеру або цифру. Іконкою 

записуємо вибраний знак на наступну позицію. Іконкою  відміняє-

мо останній знак.Натискання клавіші  збереження запису і перехід до наступної дії на екрані.

b)Пароль користувача:

- 5 -

Належить вписати пароль який ви внесли при реєстрації на інтер- нет-сторінці.Функції клавіш такі самі як і при введенні попередньої інфо- рмації. При введенні пароля будуть вісвітлюватися зірочки. Будьте уваж- ні при введенні паролю. При неправильно введеному паролі не буде жодних попереджень,і ви не зможете підключитись до модуля. Натис-

кання  приведе до запису пароля і перейде до наступного екрану.

c)Відстежування або зміна параметрів через інтернет.

Якщо хочемо тільки відстежувати стан інсталяції вашої системи опалення через інтернет ,то вибираємо TYLKO ODCZYT. Всі зміни пара- метрів можна буде здійснювати тільки на автоматичному регуляторі.

Якщо ви виберетеi ZAPIS i ODCZYT це дасть вам можливість на- лаштовувати віддалено через інтернет.

Клавіша  повернення до попередніх дій.Натискання перехід до наступних дій.

d)Налаштування меню підключення до інтернету:

Убільшості випадків користування з домашнього інтернету дос- татньо вибрати позицію AUTOMAT. З’єднання відбудеться автоматично

-6 -

за допомогою DHCP i користувачу не потрібно вводити жодних даних для

підключення. Натискання

означає закінчення конфігурацій,і розпо-

чне спробу з’єднання з інтернет-сервісом.

 

Якщо немає можливості використання автоматичної функ-

ції,виберіть опцію RĘCZNY. Натиснутиu

регулятор перейде до на-

ступної опції на екрані:

 

 

-Налаштування IP

адреси пристрою:

 

-Налаштування додаткові:

- Налаштування IP адреси DNS:

- 7 -

У всіх випадках клавіші працюють так як в попередніх діях. Клаві-

шамивстановлюємо цифри(в рамці). Клавішею пере- ходимо до наступних цифр,якщо це четверта ,то до наступних дій на ек-

рані.Клавішею повертаємося до попередньої цифри якщо це пер- ша цифра,то до попереднього екрану.

Фінальна конфігурація налаштувань наступить після встановлен-

ня останньої цифри в рамці і натисканні .

3.Розширені налаштування.

Вокремих випадках є можливість налаштування додаткових па- раметрів.Доступні вони в опції налаштувань ZAAWANSOWANE.

a)Адреса сервера:

Це налаштування доступне на випадок зміни адреси обслугову- ючого сервера. На даний момент це:

zdalnie.elster.w.com.pl

Не правильний ввід назви сервера, унеможливить з’єднання з інтернетом!

b)Адреса сервера DNS:

- 8 -

Адреса сервера (DNS) уживається виключно в ручному режимі. Фабрична адреса 8.8.8.8 являється адресою публічного сервера Google.

Помилковий ввід адреси сервера DNS у ручному режимі уне- можливить з’єднання з інтернетом!

- 9 -

III.КОМПЛЕКТАЦІЯ.

У комплекті знаходиться: - Інтернет-модуль ETH-100,

- Провід для підключення RS-485 з регулятором - terminator RJ-45

- адаптор 9V DC

IV. технічні дані.

Температура оточення

0 – 40 °C

 

 

 

Напруга

9V DC

 

 

 

Споживання напруги

200 mA

 

 

 

Р’озєми:

 

 

 

 

 

З’єднання з регулятором (RS-485)

RJ-45

 

 

 

 

З’єднання з інтернетом LAN (IEEE 802.3 100

RJ-45

 

Mb/s)

 

 

Роз’єм 9V

DC-10L

 

 

 

Цей пристрій має маркування відповідно до Закону . 29.07.2005. відходи електричного та електронного обладнання - № 180 поз. 1495. Символ на товарі або в супровідних документах вказує на те, що даний виріб не класифікується як побутові сміття. Для утилізації обладнання слід утилізувати у відповідному пункті утилізації для переробки електричних та електронних компонентів. Утилізуйте пристрій відповідно до місцевих правил утилізації відходів. Правильно розподіляючи цей пристрій, ви зменшите ризик несприятливих впливів на навколишнє середовище та здоров'я людей, які можуть виникнути, якщо пристрій буде утилізовано належним чином.

Додаткову інформацію щодо утилізації, утилізації та переробки цього пристрою можна отримати у місцевому міському офісі",у міській компанії з утилізації відходів або в магазині, де був придбаний продукт.