Інструкція - Термостат кімнатний ROOMSTER 2 RTx(бездротовий)

КІМНАТНИЙ ТЕРМОСТАТ

ROOMSTER II RTХ

ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ОБСЛУГОВУВАННІ

Кімнатний термостат ROOMSTER призначений до співпраці з та- кими регуляторами як z Expert PID Dynamic 4D або Luksus EKO PID Dynamic, LIDER KOLOR, LIDER. Має можливість встановлення програми на тиждень,з похибкою температури в кімнаті до 0,1 °C. Завдяки вбу- дованому зв’язку з котлом,висвітлює інформацію про стан котла. Тер- мостат має власну пам’ять налаштувань користувача,а також може ав- томатично синхронізуватися з регулятором.

I. Приготування до роботи

Кімнатний термостат ROOMSTER RTХ підключається з регулятором по радіо каналі,завдяки вмонтованому модулю зв’язку,через вибрані канали. Налаштування по замовчуванню на каналі 0.У випадку,коли в будинку встановлено декілька термостатів,кожна пара повинна працю- вати на іншому каналі. В такому випадку ви повинні самі зробити дані зміни.

1.ПРИГОТУВАННЯ МОДУЛЮ ЗВ’ЯЗКУ RTX.

Якщо автоматичний регулятор температури,Jeżeli regulator temperatury kotła ,LIDER, Expert або Luksus, вбудовані в ко- тел,приєднуємо через спеціальний роз’єм XLR. В інших випадках,коли регулятор стоїть на котлі,підключення термостату знаходиться під зад- ньою кришкою звідки виходять дроти:

Колір жи-

Призначення зажимів:

ли

версія 1

версія 2

коричнева

1

Br

біла

2

Bi

зелена

AUX +5V

AUX +5V

Якщо існує потреба зміни каналу:

Відключити модуль від регулятора або виключити напру- гу,підтвердити зміни клавішею

Відкрутити за допомогою викрутки два само різи на тильній стороні корпусу модуля.

Зніміть кришку.

За допомогою тумблерів виберіть потрібний канал зв’язку з

ROOMSTER.

№ кана-

налаштування

Приклад для 4 кана-

лу

 

лу

0

000

 

1

001

 

2

010

 

3

011

 

4

100

 

5

101

 

6

110

 

7

111

 

Прикрутити кришку на своє місце.

Підключіть модуль до регулятора-включіть напругу.

2.Приготування кімнатного термостату.

Кімнатний термостат живиться від двох пальчикових батарейок.

AAнапругою 1,5V.Термостат буде працювати не правильно,якщо за- мість батарейок поставити акумуляторні батарейки-1,2V.

Натискання RESET (доступний під відхиляючою підставкою)або виймання однієї з батарейок сповідує відновлення програми. На деякий час висвітиться номер версії програми.

Якщо є потреба зміни каналу зв’язку з модулем RTX,:

∙ Зробити restart programu

∙ Під час висвітлення номеру версії програми,натиснути клавішу

,

З’явиться напис CH i номер актуального каналуnumer

За допомогоюza  i  встановити новий номер каналу

  ви перейдете до головного екрану.

II.ГОЛОВНИЙ ЕКРАН

Стандартно га головному екрані, буде показувати актуальна тем- пература в приміщенні.

2

А також можуть висвітлюватися наступні елементи:

∙ - квадратною рамкою обведена актуальна програма температур, OFF означає що програма не включена;

 значення денної температури значення нічної температури коли програми не активовані жодна іконка не з’явиться

 стан радіо зв’язку;іконка мигає-немає зв’язку ;

 дні тижня від понеділка до неді- лі,актуальний день ,буде в рамці; іконки не висвітлюються коли програма не включена.

∙  програма активна в даний день,чорне поле показує задану вами температуру.

 дана іконка означає що активований датчик погоди і надає з нього покази,

означає температуру котла

активний,коли на екрані висвітлюється актуальна температура датчика крану

активна коли на екрані висвітлюється актуальна температура теплої води для споживання

3

активний,коли температура в приміщенні нище заданої: озна- чає догрів до заданої температури.

Для отримання додаткової інформації користувачу до диспозиції наступні клавіші::

 перехід до екрану програмування температури

 перехід до інформаційного екрану

 збільшення  зменшення параметрів налаштувань.

III.Принцип роботи.

Вцілях регулювання, термостат використовує два показники тем- ператури,встановлених користувачем:

∙  Денна температура(комфортна)Temperaturę dzienną (komfortową) – це буде також температура для приміщення при ви- ключених програмах

 Температура нічна(Temperaturę nocną (obniżoną).

Обидві назви(dzienna/nocna , komfortowa/obniżona) є умовними. Наприклад користувач може встановити 15°C a nocną/obniżoną на 25°C.

Під час роботи ,залежно від вибраної програми буде активна од- на із заданих температур .

Актуальна температура буде змінюватися згідно до актуального

часу.

Коли програма виключена [OFF], задана температура для примі- щення буде денна(комфортна) temperatura dzienna/komfortowa.

Актуальна температура в приміщенні а також задана,передаються до модулю змішуючих кранів. На підставі цих показів, кран відкрива- ється або закривається.

IV. НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА.

Для вибору програм,зміни їх,зміна денної температури або ніч-

ної,належить натиснути на екрані  - ви перейдете до 1 пункту і висвітиться: «ekran wyboru aktualnego programu» і засвітиться іконка

.

4

Якщо при натисканні на іконку нічого не відбувається,значить кімнатний термостат перейшов в режим енергозбереження.Належить натиснути на іконку і потримати 2-3 секунди.

Наступне натискання на  буде висвітлювати інші опції,аж до

повернення до головного екрану.Іконка . погасне.

1.ВИБІР АКТУАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ.

Екран виглядає наступним чином:

Актуальна програма буде зазначена мигаючою рамкою:

[1]–встановлення для кожного дня неділі окремо

[2]–встановлення для робочих і вихідних днів

[3]–встановлення однакове для всіх днів тижня lub [OFF] – виключити режим програмування

Спосіб встановлення:

За допомогою клавіш  i  вибрати номер програми (1,2,3)або виключити (OFF)

Якщо маємо замір в наступному пункті встановити програму,то натис-

нувши клавішу  переключаємося між вибором програми і

вибором початкового дня (або в програмі 2 групи днів)можна

програмувати :день,група днів  i 

натиснути  –ми перейдемо до пункту 2 ,якщо програма виключен то до п.3

5

2.Висвітлення тижневої програми.

Для зміни налаштувань в програмі на тиждень,потрібно зайти в актуальну програму (як написано в п.1). при виключеній [OFF] висвіт- лення програми не буде налаштовуватисьedycja programu jest pomijana.

Екран виглядає наступним чином:

Спосіб налаштувань:

натиснути  вибрати для актуальної години  або режим

перегляду ; на екрані висвітиться час,і маленький мигаючий курсор у відповідному місці .

за допомогою  i  пересуваємо в годинах,з інтервало по півгодини; чкщо активний режим перегляду,пересуватися буде тільки курсор,якщо вибрана корекція,то вона буде записана для актуальної години при кожному натисканні на клавішу

після опівночі наступають автоматичні зміни дня (або групи днів в програмі 2)

натиснути  – і ви перейдете до 3 пункту .

3.Встановлення денної температури(комфортної).

Екран має наступний вигляд:

6

Мигає іконка  а також °C.

Спосіб встановлення:

за допомогою клавіш i  встановлюємо потрібну нам температуру

натиснути  – ви перейдете до пункту 4, якщо програма виключена тоді до пункту 5,

4.Встановлення нічної температури.

Мигає іконка а також °C. Спосіб встановлення:

За допомогою  встановлюємо бажану температуру

7

∙ за допомогоюza  i  встановлюємо бажану

температуруprzesuwamy ustawić pożadaną temperaturę, ze skokiem 0,1 °C

dotknąć przycisk  – nastąpi przejście do punktu 5

5. Ustawianie aktualnego czasu.

Ekran wygląda następująco:

Увипадку,коли кімнатний термостат підключений до модулю змішуючих регульованих за допомогою Expertа, актуальна година синх- ронізована автоматично,і можливість зміни часу заблокована.

Спосіб встановлення:

натискаємо  вибрати день,час або хвилини; буде мигати відповідній сегмент екрану;

за допомогою  i  встановити потрібний параметер,натиснути

 – ви повернетеся до головного екрану:

V.ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ.

Під час комунікації термостату з модулем,він отримує додаткову інформацію від зовнішніх пристроїв або регулятором, котрі висвітлені

на головному екрані, натискаючи . Якщо він не реагує на короткі натискання,це значить що термостат перейшов в енергозберігаючий режим. Потримайте 2 секунди . Повернення до головного

екрану,натиснути .

Доступність інформації залежить від правильного зв’язку з моду- лем змішуючих кранів або регулятора. При першому натисканні кла-

8

віші на екрані висвітяться іконки приладів з якими співпрацює термос- тат.

Для регулятора Luksus:

.

Для регулятор LIDER Expert :

.

 -актуальний година

 - актуальна зовнішня температура(якщо підключений датчик погоди)

- актуальна температура котла

 - актуальна вихідна температура змішуючого крану( якщо ак- тивований)

 -актуальна температура теплої води для споживання

Ch - актуальний номер каналу зв’язку з регулятором.

Якщо висвітлюється - . - °C це означає,що інформація не доступна.

VI. СТАН АВАРІЙНИЙ.

Кімнатний термостат також сигналізує про несправності,які вини- кли під час роботи котла.

Переважно кожна несправність,буде супроводжуватись зву- ковим сигналом,миганням іконки.

 - при температурі води в системі опалення вищу за 92°C

сигнал означатиме przegrzanie kotła,(перегрів котла)

-при нормальній температурі котла,означає автоматичне гасіння котла automatyczne wygaszenie kotła,

 - має значення низької температури в системі,і робота цирку- ляційної помпи за для запобіганню розмерзання системи,

i tekst ALoznacza inny alarm z regulatora kotła

- . - °C (brak wartości) oznacza uszkodzenie panelu pokojowego.

9

VII. ТЕХНІЧНІ ДАНІ.

Споживання :

2 батарейки типу AA, 1,5V

 

 

Температура середовища:

0..55°C

 

 

Температура зберігання:

0..55°C

 

 

вологість:

max 77%

 

 

Діапазон регуляції:

0..55°C

 

 

Регуляція температури:

0,1°C

 

 

Точність заміру температури:

+/- 0,5°C

 

 

Розміри:

77x140x19 mm

 

 

Маса з батарейками:

220 g

 

 

VIII. МОНТАЖ ПРИСТРОЮ.

Кімнатний термостат „ROOMSTER II” можна поставити на пласкій поверхні,за допомогою підставки,яка знаходиться в комплекті,або за- кріпити на стіні.

Обидва способи монтажу показані на малюнку. Щоб від’єднати підставку від задньої стінки корпусу-підважте її гострим предметом.

10

11

ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH „ELSTER” Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września

www.elster.w.com.pl

e-mail: elster@post.pl

fax 61 43 67 690

tel. 61 43 77 690

 

 

ГАРАНТІЙНА КАРТА

Кімнатний термостат

„ROOMSTER II RTx”

 

№ фабричний

 

 

 

Дата

 

Дата продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виготовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови гарантії:

Гарантійний термін 12 місяці від моменту продажу

Гарантії дійсні тільки при пред’явленні заповненої гарантійної карти

Самовільне заповнення карти не дає права на гарантійне обслуговування

Гарантійне та післягарантійне обслуговування виконується тільки предста- вником або виробником даного виробу.

Пристрій повинен використовуватися при мінімальній волозі і температурі не нищою за 0°C.

Гарантії втрачаються при механічних пошкодженнях,або самовільному втручанні.

Пошкодження які відміняють гарантії:

Пошкоджений заливання водою,пожар,пошкодження через блискав- ку,перенапруга в мережі;

Пошкодження з вини користувача;

12